Middeling

 
De middelingsregeling kunt u toepassen als u een sterk wisselend inkomen hebt. U kunt daarmee voorkomen dat u meer belasting betaalt dan nodig.


 
 

Wat is middeling?

Indien u binnen een aaneengesloten periode sterk wisselende inkomens heeft gehad, dan betaalde u door het verschil in belastingtarief in het ene jaar meer belasting en in het andere jaar minder belasting. Met behulp van de middelingsregeling kunt u dan wellicht belastinggeld terug ontvangen. Binnen deze regeling kan het inkomen uit werk en woning over een periode van drie aaneengesloten jaren worden gemiddeld om in een lager tarief te vallen, waarmee u mogelijk over die gehele periode minder belasting betaalt dan over de afzonderlijke jaren tezamen.

Voor wie is middeling interessant?

• U bent ondernemer
• U werkt als freelancer
• U hebt na uw afstuderen een vaste baan gekregen en u had naast uw studie een bijbaan
• U hebt een ontslagvergoeding (‘gouden handdruk’) gekregen
• U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken
• U hebt onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical)
• U bent minder gaan werken

Wat zijn de voorwaarden voor middeling

• De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
• Middelen kan alleen over een periode van 3 aaneengesloten kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’)
• Over het hele middelingstijdvak heeft de belastingplichtige belasting betaald in Nederland
• Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak; is er middeling toegepast over 2006-2008, kan er geen middeling meer worden aangevraagd over de periode 2008-2010. De eerste mogelijkheid om middeling weer toe te passen is over de periode 2009-2011
• Het verzoek om middeling dient binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan
• Bij een negatief inkomen uit werk en woning wordt het inkomen uit werk en woning van dat jaar op € 0.- gesteld
 
 

Contact opnemen