Aangiften dividendbelasting, schenking- en erfbelasting

 
Dagelijks zijn er de nodige fiscale ontwikkelingen. Wij zijn op de hoogte van de laatste wijzigingen en kunnen daarmee zorgen voor het tijdig en juist uitvoeren van uw fiscale aangiften en vraagstukken.


 
 

Aangifte dividendbelasting voor ondernemers

Dividendbelasting is verschuldigd als winst van, doorgaans, een B.V. wordt uitgekeerd. Degene die de dividendbelasting moet betalen, is degene die de dividenduitkering krijgt. Over het algemeen is dat de aandeelhouder.

U doet als vennootschap aangifte voor de dividendbelasting die u hebt ingehouden op uitgekeerd dividend. De ingehouden dividendbelasting kunt u verrekenen met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. U moet hiervoor in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangeven hoeveel dividend u hebt ontvangen en hoeveel Nederlandse dividendbelasting hierop is ingehouden.

Aangifte schenkbelasting voor particulieren

Schenkbelasting is de belasting die je verschuldigd bent, indien je van iemand een schenking ontvangt. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen. U betaalt pas schenkbelasting als u meer krijgt dan de vrijstelling. De vrijstelling is afhankelijk van uw relatie met de schenker. Zo geldt voor schenkingen van ouders aan hun kinderen een hogere vrijstelling dan voor een schenking aan een ander persoon.

Aangifte erfbelasting voor particulieren

Erfbelasting is de belasting die je verschuldigd bent over hetgeen je verkregen hebt door het erven(erving) bij het overlijden van iemand. Over een erfenis moet je namelijk belasting betalen. Over het eerste deel van de nalatenschap geldt een vrijstellingsbedrag. De hoogte van dat vrijstellingsbedrag hangt af van uw relatie tot de overledene. Ook het percentage dat u over het restbedrag betaalt, hangt daarvan af.

Het is verstandig de aangifte te laten verzorgen door een adviseur die ter zake kundig is. Doordat Eijkhout & Partners altijd een betrokken partner is kunt u ook bij deze aangiften rekenen op onze hulp. Veelal is het opmaken van de aangiften een lastige, tijdrovende en soms emotionele bijkomstigheid waarmee u niet belast wilt zijn.
 
 

Contact opnemen