Advisering en opstellen van arbeidsovereenkomsten

 
Eijkhout & Partners kan u helpen bij het samenstellen van de juiste arbeidsovereenkomst. Wij adviseren u over de juridische aspecten van de overeenkomst en stemmen dit af met uw bedrijfssituatie.


 
 

Advisering en opstellen van arbeidsovereenkomsten voor ondernemers

Bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten moet rekening gehouden worden met wettelijke richtlijnen, regels uit de cao en van brancheorganisaties. Door onze actuele en gedegen kennis van al deze bepalingen kunnen we u adviseren over de inhoud van de arbeidsovereenkomsten of ze voor u opstellen.

Mochten uw werknemers vragen of opmerkingen hebben over de arbeidsovereenkomst die u met ze bent aangegaan bieden wij de juiste ondersteuning. Zodra wetten of regelgeving veranderd zullen we hier direct op inspringen en indien nodig een nieuwe, of aanvullende overeenkomst opstellen.
 
 

Contact opnemen