Verzorgen en aanvragen van toeslagen

 
Toeslagen zijn bedragen die aan u worden uitbetaald door de belastingdienst ter tegemoetkoming in bepaalde kosten. De hoogte van deze tegemoetkoming is afhankelijk van uw persoonlijke leef-en woonsituatie en het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner.


 
 

Ondersteuningen in het verzorgen en aanvragen van toeslagen

Toeslagen worden regelmatig door mensen over het hoofd gezien, terwijl ze er wel recht op hebben. Het aanvragen en wijzigingen doorvoeren van Toeslagen verzorgen wij graag voor u.

We hebben het hier over de volgende Toeslagen:

Zorgtoeslag: Zorgtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor uw zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag.
Huurtoeslag: Huurtoeslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de huurkosten van uw woning. U kunt huurtoeslag aanvragen als uw huur, in verhouding tot uw inkomen, te hoog is. Het maakt daarbij niet uit of u een woning huurt van een woningcorporatie of particulier.
Kindgebonden budget: Gezinnen tot een bepaald inkomen krijgen van de overheid een tegemoetkoming in de kosten: het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget hangt af van het gezinsinkomen en het aantal kinderen onder de 18 jaar. Hoe lager het inkomen, des te hoger het bedrag per kind. Hoe meer kinderen een gezin telt, des te hoger het kindgebonden budget.
Kinderopvangtoeslag: Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag is bedoeld om de arbeidsdeelname van ouders met kinderen te bevorderen. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang is afhankelijk van het gezamenlijk toetsingsinkomen en van het aantal kinderen.

Bij iedere Toeslag moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen om ervoor in aanmerking te komen. Aan de hand van uw gegevens weten wij precies waarvoor u in aanmerking komt en wat de hoogte van de Toeslag zal zijn.

Door middel van de jaarlijkse aangiften inkomstenbelasting worden de Toeslagen eventueel aangepast aan de nieuwe situatie. Zo voorkomt u een naheffingsaanslag.
 
 

Contact opnemen