Opstellen accountantsverklaringen

 
Een accountantsverklaring is een verklaring van een RA, registeraccountant, of een AA, accountant-administratieconsulent, over, in ieder geval, de jaarrekening van de onderneming. Naast de jaarrekening controleert de accountant ook of het jaarverslag is opgesteld volgens wettelijke vereisten en of deze verenigbaar is met de jaarrekening. Ook dient de accountant zich een verantwoord oordeel te kunnen…


 
 

Opstellen accountantsverklaringen voor ondernemers

Een accountantsverklaring is een verklaring van een RA, registeraccountant, of een AA, accountant-administratieconsulent, over, in ieder geval, de jaarrekening van de onderneming.

Naast de jaarrekening controleert de accountant ook of het jaarverslag is opgesteld volgens wettelijke vereisten en of deze verenigbaar is met de jaarrekening. Ook dient de accountant zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming, althans voor zover de aard van de onderneming dit toelaat.

Buiten de jaarrekening kan het ook om andere situaties gaan waarbij financiële verantwoording noodzakelijk is. Een accountantsverklaring wordt opgesteld naar aanleiding van de financiële informatie van de klant.
 
 

Contact opnemen


 
024 - 3600010