Meewerkende echtgenoot en/of kinderen

 
Als ondernemer mag u de hulp inroepen van uw partner, familieleden, vrienden of kennissen om te komen helpen in uw zaak. Hiervoor gelden bijzondere arbeidsrelaties en regels.


 
 

Meewerkende echtgenoot

Het komt geregeld voor dat de echtgenoot van de ondernemer meewerkt in de onderneming. Afhankelijk van de rechtsvorm waarin de onderneming gegoten is, zijn er verschillende juridische mogelijkheden voor deze samenwerking. Er kan sprake zijn van ‘het verrichten van enkele diensten’ of van ‘aanneming van werk’, dan wel een arbeidsovereenkomst.

Voor een echtgenoot die zonder enige vergoeding arbeid verricht in de onderneming geldt de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is een aftrekpost voor de ondernemende partner. Deze moet wel aan enkele eisen voldoen, het zogenoemde urencriterium. Bij de meewerkende echtgenoot wordt in dat geval niets belast. Een echtgenoot kan ook een salaris krijgen. In dat geval worden de inkomsten van de meewerkende echtgenoot bij hem of haar belast als inkomsten uit arbeid. De ondernemende partner kan deze kosten van zijn of haar winst aftrekken.

Ook is goed denkbaar dat de hoeveelheid en de aard van de inbreng van de meewerkende echtgenoot zodanig is dat de ondernemer met zijn echtgenoot een maatschap of vennootschap onder firma aangaat. Op die wijze geniet de meewerkende echtgenoot winst uit eigen onderneming.

Indien de partner meewerkt in een onderneming die de vorm van een B.V. heeft, liggen de zaken eenvoudiger. De meewerkende echtgenoot zal dan een dienstbetrekking, door middel van een arbeidsovereenkomst, aangaan met de rechtspersoon.

Meewerkende kinderen

Het komt zeer regelmatig voor dat kinderen meewerken in de onderneming van de ouder(s). Als de kinderen hiervoor een vergoeding krijgen is het fiscaal veelal aan te bevelen dit niet als zakgeld te verwerken, maar als salaris. Dit salaris vormt voor het bedrijf immers een aftrekpost, terwijl het salaris meestal onbelast is bij de kinderen, door toepassing van heffingskortingen.

De vergoeding is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De Belastingdienst stelt hieraan namelijk enkele voorwaarden met betrekking tot de uitkering Kinderbijslag en Studiefinanciering.
 
 

Contact opnemen