Opstellen tussentijdse financiële overzichten

 
Met behulp van tussentijdse cijfers kunt u op de juiste wijze een besluit nemen over groei, ontwikkeling en het voortbestaan van uw onderneming. Wanneer u tussentijds een reëel beeld heeft van uw cijfers, kunt u uw resultaten nog beïnvloeden.


 
 

Opstellen van tussentijdse financiële overzichten is belangrijk

Het opstellen van tussentijdse financiële overzichten heeft enorm aan belang gewonnen. Voor een ondernemer is het van groot waarde om tijdig de financiële ontwikkelingen van de onderneming te kunnen volgen, niet pas na afloop van het boekjaar, maar ook tussentijds. Aan de hand van het betreffende overzicht kan de ondernemer snel en tijdig ontwikkelingen signaleren en zonodig de koers bijstellen.

Een tussentijds financieel verslag bevat onder meer de volgende onderdelen: een verkort overzicht van de winst- en verliesrekening, bij voorkeur inclusief een vergelijking met eerdere perioden, een verkorte balans en een verkort mutatieoverzicht van het eigen vermogen en eventuele toelichtingen hierop.

Graag willen wij u van dienst zijn met deze financiële overzichten, zodat er tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen.

Bij passende maatregelen kunt u denken aan:
• Beperken van de kostenstructuur
• Aanpassen bedrijfsomvang
• Aanpassen rechtsvorm
 
 

Contact opnemen