Deponeren jaarrekening

 
Bij bepaalde rechtsvormen ben je verplicht om ieder jaar een financieel jaaroverzicht te deponeren bij de KvK. Dit is wettelijk verplicht gesteld omdat de financiële informatie van een bedrijf, voor iedereen die daarin interesse toont, openbaar moet zijn.


 
 

Deponeren jaarrekening en het opstellen van publicatiestukken

De Nederlandse wet verplicht alle BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om ieder boekjaar een financieel verslag te deponeren bij de Kamer van Koophandel waar uw onderneming staat ingeschreven. Dit is verplicht omdat de financiele informatie van een bedrijf voor iedereen die daarin geïnteresseerd is openbaar moet zijn.

Wij deponeren uw jaarrekening online bij de Kamer van Koophandel. Onze software beschikt voor SBR (Standaard Business Reporting), een standaardmethode om rapportages te maken en te verzenden. SBR labelt alle gegevens uit uw administratie en vervolgens wordt het verslag ondertekend met een online certificaat en verzonden.
 
 

Contact opnemen