Opstellen liquiditeitsbegroting

 
Een liquideitsbegroting heeft als doel om per maand, kwartaal of jaar inzicht te krijgen in of er voldoende financiële middelen in de onderneming aanwezig zijn om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.


 
 

Opstellen liquiditeitsbegroting, grip op uw onderneming

Grip hebben en houden op de financiële situatie binnen uw bedrijf is van levensbelang. In deze financieel roerige tijden is het voor u lastig voorspellen waar uw onderneming naartoe vaart. Eijkhout en Partners biedt het kompas dat u het financiële inzicht geeft in uw onderneming: de liquiditeitsbegroting!

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van uw bedrijf. Een liquiditeitsbegroting laat per maand zien hoeveel geld er binnenkomt, hoeveel geld eruit gaat en wat dat betekent voor het banksaldo. Een liquiditeitsprognose wordt doorgaans gemaakt voor het lopende boekjaar en het jaar daarna. Het geeft u de mogelijkheid om een goed beeld te vormen van de financiële situatie waarin uw onderneming zich bevindt en waar u deze naar toe navigeert.

Het belang van een liquiditeitsbegroting

De belangrijkste reden om voor uw bedrijf een liquiditeitsbegroting te maken, is het uitsluiten van verrassingen. Het belang is echter nog groter. Door het opstellen van een liquiditeitsbegroting krijgt u inzicht in uw financiële situatie; dit biedt u de mogelijkheid om voortijdig maatregelen te nemen en uw onderneming te sturen.

De voordelen van een liquiditeitsbegroting

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting heeft een aantal belangrijke voordelen. U krijgt als ondernemer inzicht in:
• De huidige financiële situatie
• De pieken en dalen in de toekomstige kredietbehoefte
• Investeringsmogelijkheden en bijbehorende kredietbehoefte
• Overtollige liquiditeiten

Dankzij de grondige analyse die u samen met Eijkhout en Partners maakt, krijgt u weer inzicht in uw financiële situatie. Samen bespreken wij de mogelijkheden die uw financiële, specifieke, situatie biedt. Zo weet u waar u aan toe bent en waar u in moet grijpen. Dit geeft rust en zekerheid.
 
 

Contact opnemen