Advisering en opstellen personeel- en organisatiebeleid

 
Personeelsbeleid kenmerkt zich door de gedachtegang dat de menselijke factor doorslaggevend is voor het succes van een onderneming.


 
 

Advisering en opstellen personeel- en organisatiebeleid voor ondernemers

Hoe moet ik mijn personeel inzetten, waar leg ik bepaalde verantwoordelijkheden, welke rechten en plichten heeft mijn personeel, en welke rechten en plichten heb ik als werkgever? Als u personeel in dienst neemt zult u deze vragen moeten beantwoorden en indien nodig vastleggen.

Uit ervaring weten we dat dit nogal een klus is en ondersteunen u hierin graag.
 
 

Contact opnemen