Privacyverklaring

Image of Privacy Policy

Privacy verklaring

Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. U kunt de Privacyverklaring Eijkhout & Partners B.V. hier lezen en downloaden.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met het privacyteam van Eijkhout & Partners via e-mail: info@eijkhoutenpartners.nl