Een collectieve arbeidsovereenkomst oftewel een CAO is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals salarishoogte, vakantiedagen en arbeidsduur zijn vastgelegd. Een cao is een overeenkomst tussen enerzijds een of meer werkgevers of vereniging(en) van werkgevers en een of meer verenigingen van werknemers (vakbonden, werknemersorganisaties) anderzijds.

Cao’s en branchevoorschriften zijn vaak onderhevig aan verandering. Voor u als ondernemer is het vaak niet te doen om dit allemaal bij te houden. Wij doen dit voor u. Wij zullen samen met u zorgen voor een juiste toepassing ervan.

Indien uw organisatie moet voldoen aan bijvoorbeeld NEN of ISO normen kunnen wij de salarisadministratie zo inrichten dat aan dit soort eisen voldaan wordt.

Heeft u aanvullende vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!