Een accountantsverklaring is een verklaring van een RA, registeraccountant, of een AA, accountant-administratieconsulent, over, in ieder geval, de jaarrekening van de onderneming.

Naast de jaarrekening controleert de accountant ook of het jaarverslag is opgesteld volgens wettelijke vereisten en of deze verenigbaar is met de jaarrekening. Ook dient de accountant zich een verantwoord oordeel te kunnen vormen over de solvabiliteit en liquiditeit van de onderneming, althans voor zover de aard van de onderneming dit toelaat.

Buiten de jaarrekening kan het ook om andere situaties gaan waarbij financiële verantwoording noodzakelijk is. Een accountantsverklaring wordt opgesteld naar aanleiding van de financiele informatie van de klant.

Heeft u aanvullende vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!