Aangifte inkomenstenbelasting en vennootschapsbelasting

 
Als ondernemer krijgt u naast de verplichting tot het voeren van een degelijke administratie ook te maken met de complexiteit van fiscale aangiften. Ieder jaar moet u voor uw aangifte inkomstenbelasting en- of vennootschapsbelasting uw winst aangeven en digitaal verzenden aan de belastingdienst.


 
 

Aangifte inkomstenbelasting bij belastingdienst

Als belastingplichtige dient u ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de belastingdienst.

Voor zelfstandig ondernemers is de scheiding tussen zakelijk en privé vaak moeilijk aan te geven. De aangifte inkomstenbelasting stellen wij daarom, meestal, gelijktijdig op met de jaarrekening. Verschillen tussen de fiscale positie in de jaarrekening en de fiscale aangifte worden op deze manier voorkomen. Deze werkwijze bevordert de kwaliteit en efficiency van het geheel.

Bij het opstellen van de aangifte benutten wij uiteraard de diverse fiscale besparingsmogelijkheden, zodat u niet meer belasting betaalt dan nodig. Er zit een wezenlijk verschil tussen een inkomstenbelasting particulier en zakelijk. Zakelijk is complexer. U heeft dan ineens te maken met winst of verlies uit de onderneming, investeringsaftrekken , oudedagsreserve en ondernemersaftrek.

Aangifte vennootschapsbelasting voor BV's

Als uw onderneming een BV betreft moet u over de winst in de BV ook nog vennootschapsbelasting betalen. Een aangifte vennootschapsbelasting (VPB) dient ieder jaar te worden opgesteld. Wanneer u een eenmanszaak of VOF heeft dient u dus geen aangifte vennootschapsbelasting in te dienen, maar kunt u volstaan met een aangifte inkomstenbelasting.

De aangifte vennootschapsbelasting bevat de balans en resultatenrekening van uw onderneming. Daarnaast worden correcties op de fiscale winst toegepast, zoals niet of beperkt aftrekbare kosten en de eventuele investeringsaftrek. Ook kunnen er waarderingsverschillen optreden tussen de fiscale en de commerciële waarde van uw activa of passiva. Wij stellen de aangiften op en na uw akkoord zullen wij de aangiften elektronisch bij de Belastingdienst indienen.

Al met al zijn de fiscale aangiften complex genoeg en komt het in de basis er op neer dat een goede communicatie en de kwaliteit van onze dienstverlening u veel kan opleveren.
 
 

Contact opnemen