Aangifte erfbelasting

Hulp bij aangifte erfbelasting

Erfbelasting is de belasting die je verschuldigd bent over hetgeen je verkregen hebt door het erven(erving) bij het overlijden van iemand. Over een erfenis moet je namelijk belasting betalen. De hoogte van die belasting is afhankelijk van verschillende factoren waardoor aangifte doen, complex kan zijn. Wij helpen u hier graag bij om u te ontlasten.

Image of Aangifte erfbelasting

Hoe werkt erfbelasting?

Wanneer u een ergernis ontvangt, betaalt u hier erfbelasting over. De hoogte van de belasting is afhankelijk van de hoogte van het ontvangen bedrag. Daarnaast geldt er over het eerste deel van de nalatenschap geldt een vrijstellingsbedrag. De hoogte van dat vrijstellingsbedrag hangt af van uw relatie tot de overledene. Ook het percentage dat u over het restbedrag betaalt, hangt daarvan af.

Het is belangrijk om te weten hoe deze vrijstellingen en tarieven van toepassing zijn op uw specifieke situatie om de aangifte op de juiste manier te doen.

Waarom professioneel advies nodig is

Het is verstandig om de aangifte van erfbelasting te laten verzorgen door een adviseur die bekwaam is in deze complexe materie. Onze belastingadviseurs bieden maatwerkadvies om ervoor te zorgen dat u de meest gunstige fiscale strategie volgt. Bij Eijkhout & Partners fungeren we als betrokken partners en bieden we onze expertise om u te helpen bij het afhandelen van erfbelastingaangiften. We begrijpen dat het opstellen van deze aangiften vaak lastig, tijdrovend en emotioneel belastend kan zijn, en wij zijn er om deze last van uw schouders te nemen.

Wij helpen u graag verder

Laat ons u helpen om uw erfbelasting correct en efficiënt af te handelen, zodat u zich kunt concentreren op andere zaken. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en professionele ondersteuning bij uw belastingaangifte.

Image of Aangifte erfbelasting