De baangerelateerde investeringskorting (BIK) is inmiddels toegevoegd aan het belastingplan 2021. De regeling geldt voor 2021 en 2022. Met de BIK kunnen werkgevers een deel van het bedrag van hun investering in mindering brengen op hun afdracht loonheffing (loonbelasting en premie voor de volksverzekering). Wat zijn de hoofdlijnen?

Gericht op MKB
De BIK is alleen van toepassing op nieuwe bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen de BIK pas toepassen als de investeringen met een laatste betaling in 2021 en 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen. Voor een totaal investeringsbedrag tot en met € 5.000.000 per inhoudingsplichtige per kalenderjaar bedraagt de afdrachtvermindering 3% van het investeringsbedrag. Voor het deel van het investeringsbedrag boven de € 5.000.000 per kalenderjaar bedraagt de afdrachtvermindering 2,44% van het investeringsbedrag. Door deze staffel komt circa 60% van de BIK-afdrachtvermindering terecht bij het MKB.

De BIK vormt een tijdelijke aanvulling op reeds bestaande meer specifieke stimuleringsmaatregelen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Minimale investering
Als minimale investering per bedrijfsmiddel die onderdeel kan uitmaken van een aanvraag wordt uitgegaan van een bedrag van € 1.500, als minimale investering per aanvraag geldt een bedrag van € 20.000. Daarmee geldt een minimaal financieel voordeel van € 600 voor een bedrijf als het gebruik maakt van de BIK.

Voorwaarden
De BIK is alleen van toepassing op nieuw aangeschafte bedrijfsmiddelen. Bedrijven kunnen de BIK pas toepassen als de investeringen met een laatste betaling in 2021 en 2022 volledig zijn betaald en binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Aanvraag
Een aanvraag voor de BIK doet het bedrijf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag kan gelijktijdig voor meerdere investeringen in bedrijfsmiddelen gedaan worden. Een bedrijf kan maximaal één keer per kwartaal een aanvraag doen. De RVO controleert de aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Op grond van de BIK-verklaring kan het bedrijf de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven. Het is de bedoeling dat het aanvraagloket in ieder geval per 1 september 2021 open gaat.

Let op: Het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Ook komen er nog uitvoeringsregelingen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.