Als u de auto tot het ondernemingsvermogen rekent, zijn alle aan de auto van de zaak verbonden kosten fiscaal aftrekbaar.De auto van de zaak kunt u ten laste van het fiscale resultaat afschrijven.
Onder de af te trekken kosten vallen ook de kosten van financiering, onderhoud, parkeren, wassen, veerpont en tolgelden. Het privé-gebruik wordt op een vast bedrag gewaardeerd, de bijtelling. De bijtelling bedraagt 25%,20% of 14% van de cataloguswaarde. De bijtelling verhoogt uw fiscale winst.

Privé auto

Kiest u voor de privé auto dan kunt u slechts € 0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken van de winst. Dit is een all-in bedrag; u kunt niet daarnaast nog bijvoorbeeld de kosten van parkeren en wassen aan de onderneming in rekening brengen.
Dit vergt enige administratieve arbeid. Het voordeel van een privé auto is dat u geen bijtelling heeft. Het nadeel is echter dat de kosten van bijvoorbeeld financiering en onderhoud niet aftrekbaar zijn.

Met behulp van een rekenmodel kunnen wij voor u uitrekenen, middels gegevens van uw auto, of het voor u gunstig is om zakelijk of privé een auto te gaan rijden.

Heeft u aanvullende vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!