Net als de cao’s en de branchevoorschriften verandert ook constant de wetgeving omtrent het in dienst nemen van personeel, het aangaan van arbeidsovereenkomsten etc. Wij houden deze wijzigingen uiteraard nauwlettend in de gaten en kunnen u adequaat op de hoogte houden.

Wij springen tijdig en op een juiste wijze in op actualiteiten rondom bijvoorbeeld de werkkostenregeling, de afschaffing van de reiskostenvergoeding en regelingen omtrent de (bedrijfs)auto van de zaak.

Heeft u aanvullende vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!