Als ondernemer bent u hoogstwaarschijnlijk belastingplichtig voor de omzetbelasting. Deze moet periodiek (maand, kwartaal of jaar) bij de belastingdienst worden ingediend.
Wij zorgen er voor dat de aangifte van uw onderneming op tijd wordt ingediend.

De aangifte moet binnen één maand na het verstrijken van het aangiftetijdvak worden ingediend.
Wanneer de aangifte door ons is ingediend, ontvangt u van ons een kopie van de aangifte. U weet dan precies wat u aan omzetbelasting moet betalen of zelfs terug krijgt.

Doordat wij de aangifte omzetbelasting periodiek verzorgen is uw administratie altijd volledig bijgewerkt en is uw financiële administratie altijd up to date. Hiermee kunnen wij u ook gemakkelijker financiële overzichten per maand, kwartaal of half jaar verstrekken en zelfs de jaarrekening sneller gereed hebben.

Als blijkt dat aan het einde van het jaar niet alle omzetbelasting is afgedragen, of niet alle omzetbelasting is teruggevraagd, dan dienen wij voor u een suppletie aangifte omzetbelasting bij de belastingdienst in. Naar aanleiding hiervan zult u dan een naheffingsaanslag omzetbelasting ontvangen c.q. een ambthalve vermindering omzetbelasting voor het betreffende boekjaar.

Heeft u aanvullende vragen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op!